Bedrijfsrecherche voor werkgevers: wat is dat precies?

Bedrijfsrecherche voor werkgevers

Als bedrijf is het steeds gebruikelijker om een rechercheur in de arm te nemen. Dit gebeurt onder meer wanneer je het vermoeden hebt van fraude of diefstal onder je eigen werknemers. Het behoeft in zo’n geval geen verklaring dat je hier graag een onafhankelijke en objectieve partij naar laat kijken, welke tevens over de juiste prestige beschikt. Om een werknemer te kunnen ontslaan op basis van te lasten gelegde misdrijven, is niet altijd even eenvoudig. Daarom baseren bedrijven zich vaak op de rapportages van de bedrijfsrecherche. Wat kunnen zij betekenen voor de positie van een bedrijf binnen de rechtspraak? 

Wat doet de bedrijfsrecherche? 

Als werkgever schakel je de bedrijfsrecherche in bij een vermoeden van misstanden binnen je bedrijf. Het gaat hierbij om de zogenaamde arbeidsrechtelijke kwesties: fraude in termen van buitensporig ziekteverzuim, diefstal door een eigen medewerker of het overtreden van concurrentiebeding, hetgeen vaak is vastgelegd in een contractuele overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Een werkgever kan dit vermoeden hebben, zonder het hard te kunnen maken. In dat geval is het prettig om een beroep te doen op de bedrijfsrecherche. Zij stappen onafhankelijk naar binnen en gebruiken uiteenlopende methoden om een goed beeld te kunnen formuleren over de situatie bij het bedrijf.

Onrust op de werkvloer 

Slecht nieuws verspreidt zich snel, ook of vooral op de werkvloer. Dit leidt tot onrust, en dat is nooit goed voor de stabiliteit binnen een bedrijf. In dergelijke gevallen is het verstandig om een beroep te doen op de bedrijfsrecherche. Ook een financieel nadelige situatie, zonder duidelijke aanwijzing, kan reden zijn om de bedrijfsrecherche te benaderen. Wanneer een bedrijf het vermoeden heeft dat er op de werkvloer sprake is van onrechtmatig of strafbaar handelen, dan wil je dit snel en discreet oplossen. Omdat een onafhankelijk bedrijfsrecherche discreet en onopvallend optreedt, neemt de onrust binnen het bedrijf niet verder toe op het moment dat de bedrijfsrecherche in actie komt. 

Meest voorkomende situaties bedrijfsrecherche  

De laatste jaren groeit het aantal gevallen waarin de bedrijfsrecherche wordt ingeschakeld. In algemene zin is het voor bedrijven een principiële keuze om over te gaan op een officieel onderzoek door de recherche. Wat zijn de meest voorkomende omstandigheden om hiervoor te kiezen?

Bedrijfsrecherche voor werkgevers

Fraudeleus ziekteverzuim 

Bij fraude rondom ziekteverzuim gaat het om medewerkers die zich bovenmatig vaak ziek melden op de werkplek. Elke dag dat een medewerker niet aanwezig is op de werkplek, kost dit het bedrijf geld, en daarnaast moet ook nog vervanging worden geregeld. Een onwenselijke situatie. Wat de bedrijfsrecherche in dergelijke gevallen kan ondernemen, is het monitoren van de bewegingen van de zieke medewerker. Hierop kan worden vastgesteld of de medewerker op de juiste gronden ziekgemeld is van de werkplek.

Diefstal en verduistering 

Veel bedrijven hebben te maken met vormen van diefstal of verduistering van eigendommen. Dit is één van de meest voorkomende situaties waarbij bedrijfsrecherche wordt ingeschakeld. Dit kunnen kleine vergrijpen zijn in de vorm van het meenemen van glazen, tot het verduisteren van goederen. Eveneens is onterecht korting geven aan klanten een vorm van diefstal. Een recherchebureau kan je helpen met het opzetten van een onderzoek en het nemen van preventieve maatregelen. 

Concurrentiebeding 

Je vaste werknemers moeten zich bij het ondertekenen van een contract vaak houden aan het bekende concurrentiebeding. Dit betekent dat concepten vanuit het bedrijf niet worden meegenomen naar een toekomstig bedrijf, laat staan dat de werknemer het concept kopieert in een nieuw op te zetten bedrijf. De bedrijfsrecherche helpt in deze gevallen vooral bij het opzetten van een juridisch proces en bespreekt de mogelijkheden in specifieke zaken. 

Overige situaties 

Er zijn nog veel meer zaken waarvoor je de bedrijfsrecherche kunt inschakelen. De laatste jaren is cybercriminaliteit binnen bedrijven bijvoorbeeld in opkomst. Ook een integriteitsonderzoek en in extreme gevallen forensische onderzoeken zijn onderdeel van het takenpakket van de bedrijfsrecherche. Tot slot vervult de bedrijfsrecherche een adviserende rol, bijvoorbeeld ter preventie van bovengenoemde en andere ongewenste situaties binnen je bedrijf. 

Keuze voor bedrijfsrecherche 

Daadwerkelijk kiezen voor het inschakelen van de bedrijfsrecherche is nooit een eenvoudige keuze. Het is onnatuurlijk om niet te kunnen vertrouwen op je eigen personeel. De adviserende kant van de bedrijfsrecherche ligt veel minder binnen handbereik. Mogelijk zie je echter situaties over het hoofd, waarbij een recherchebureau de ondersteunende rol kan bieden. Ben je als bedrijf op zoek naar een onafhankelijke en objectieve partij die van bovenaf kan observeren? Dan is de bedrijfsrecherche een logische keuze. Een recherchebureau werkt discreet en onafhankelijk, waardoor de rust binnen je bedrijf wederkeert en ongewenste situaties op de juiste manier worden opgelost.