Bedrijfsrecherche tegen interne fraude

Bedrijfsrecherche tegen interne fraude

Bedrijfsrecherche is een belangrijke schakel in het oplossen van interne fraude zaken. Maar als je een zaak aan het oplossen bent, dan is het eigenlijk al te laat. Het leed is immers al geleden. Bedrijfsrecherche zou juist een belangrijkere rol moeten krijgen in de preventie van fraude. Dat zou een hoop bedrijven een hoop geld en gedoe schelen. Zoals het bekende spreekwoord al dicteert: ‘voorkomen is beter dan genezen’.

De kans op fraude is terug te dringen door eerst grondig de bedrijfsrisico´s in kaart te brengen. Je er zult versteld van staan hoe je als eigenaar of manager fraude in de hand kan werken. Verder is het belangrijk om te weten waarom iemand fraude pleegt. Pas dan kan je systemen in gang zetten om frauduleuze praktijken te voorkomen. Kortom, kennis en een grondige analyse van de risico´s zijn de twee sterkste wapens die je hebt als ondernemer om fraude tegen te gaan. 

Bedrijfsrecherche analyseert de bedrijfsrisico´s

Bedrijfsrisico´s zijn grofweg in vijf categorieën onder te verdelen. Het gaat om kwesties op het gebied van de bedrijfscultuur, management, werknemers, processen, en transacties. Hieronder een kort overzicht van het meest voorkomende risico per segment:

  • Bedrijfscultuur: Afwezigheid van een fraudebestrijding beleid en systeem van interne controle.
  • Management: Gebrek aan financiële kennis over boekhoudkundige principes in het management team. 
  • Werknemers: Ontoereikend wervingsproces zonder grondige screening van nieuwe werknemers. 
  • Processen: Slechte beveiliging en missende IT-protocollen.
  • Transacties: Gebrek aan functiescheiding en onafhankelijke controle van belangrijke transacties.
Bedrijfsrecherche tegen interne fraude

Waarom plegen mensen fraude?

Er zijn drie elementen nodig om fraude te plegen. De fraudeur moet een motivatie hebben, de daad kunnen rationaliseren, en er moet een mogelijkheid zijn. De motivatie is meestal gebaseerd op hebzucht of ontevredenheid. Dat kan bijvoorbeeld ontstaan bij grote ongelijkheid van salarissen, maar ook omdat de fraudeur bijvoorbeeld in de financiële problemen zit. De specifieke motivaties kunnen heel uiteenlopend zijn. 

Veel mensen gehoorzamen de wet, omdat ze bang om gepakt worden. En ook, omdat de meeste mensen goed zijn van binnen. Echter, sommige mensen kunnen anders (gaan) rationaliseren. Dit kan zo zijn als het bedrijf groot genoeg is om de impact te incasseren zonder verstrekkende gevolgen. Of als de fraudeur zich gerechtvaardigd voelt, omdat hij of zij slachtoffer is geweest. 

Als een bedrijf een zwakke interne controle heeft, dan zijn er logischerwijs meer mogelijkheden voor werknemers of managers om te frauderen. Een slechte beveiliging, of weinig angst voor fraude, kan er aan bijdragen dat potentiële fraudeurs de kans zien hun daden tot uitvoering te brengen. En als het succesvol is, en onopgemerkt blijft, wellicht voor langere periodes. De taak is aan de bedrijfsrecherche om deze risico´s in kaart te brengen. 

Beste fraude detectie methodes

Uit internationaal onderzoek is gebleken dat er een aantal detectie methodes het meeste effect hebben. Fraude komt soms vanzelf aan het licht als er een wisseling is van management bijvoorbeeld. Maar dat is geluk hebben voor een ondernemer. De volgende drie methodes zijn het meest succesvol:

  • Interne audit laten uitvoeren door een vertrouwenspersoon.
  • 14% van de fraudezaken komen dankzij een klokkenluider komen aan het licht.
  • Risicoanalyse en preventiemanagement door een bedrijfsrecherche.