De functie en toepassingen van een appendage

Wanneer je in de techniek werkt zul je vast wel eens van een appendage gehoord hebben. Appendages worden namelijk veel gebruikt in de techniek en dan voornamelijk als onderdeel van een machine of installatie. Het wordt appendage komt oorspronkelijk van het latijn. ‘Ad’ staat in dit geval voor bij en ‘pendage’ is afgeleid van het latijnse woord ‘pendere’ wat vrij vertaald hangen betekent. Te samen kan je dit uitleggen als aanhangsel. Zo zijn appendages vaak ook toestellen of onderdelen die aangesloten worden op een machine of installatie. Maar hoe ziet een appendage er dan dan uit, waarom moeten deze aangesloten worden en waar worden ze dan voor gebruikt? Vragen waar wij je antwoord op gaan geven. 

Wat is een appendage?

Appendages zijn dus kleine toestellen of onderdelen die bevestigd worden aan machines en installaties. Hierdoor vormt een appendage een belangrijk als wel onmisbaar onderdeel van de installatie. Appendages vindt je in verschillende vormen, daardoor hebben ze ook verschillende toepassingen. Wanneer we te maken hebben met gas en waterleidingen, dan wordt er vaak gebruik gemaakt van appendages in de vorm van afsluiters en kranen. Dit kan voor zowel woningen als voor grotere installaties het geval zijn. Maar ook in de procesindustrie wordt veel gebruik gemaakt van appendages. Hierbij betreffen het vooral ventielen en appendages die aangesloten kunnen worden op andere systemen. Zoals bijvoorbeeld hydraulische of pneumatische systemen. 

Waarvoor dienen ze en waar vindt je ze

Appendages vind je dus bijna overal wel. Je kunt ze in je eigen huis vinden, waarschijnlijk in veel verschillende vormen, maar je kunt ze ook terugvinden in veel technische sectoren. Veel bedrijven maken er gebruik van voor uiteenlopende doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan netbeheerders, productiebedrijven, waterschappen en nog veel meer. Zo worden appendages dus in veel verschillende sectoren gebruikt. Vaak dienen ze dan als afsluiting of als toevoeging aan de installatie of machine. Maar ook voor leidingen waar meet- en regelinstrumenten aangesloten zijn worden appendages benut. Zo vind je appendages dus in verschillende vormen voor verschillende doeleinden. Maar waarom zijn ze dan zo van belang?

Het belang van goede appendages

Appendages zijn relatief klein, helemaal als je ze vergelijkt met de gehele installatie of machine. Toch is het van groot belang dat deze appendages in goede staat zijn en juist afgestemd op de installatie. Voor meetinstrumenten is het bijvoorbeeld van belang dat de druk op een leiding goed gemeten kan worden. De druk moet namelijk goed gemeten worden anders kan dit implicaties hebben voor de veiligheid. Maar ook kranen en afsluiters dienen veilig en in goede staat te zijn. Wanneer het bijvoorbeeld draait om een gasleiding mag hier geen gas uit ontsnappen. Dit kan namelijk vervelende gevolgen hebben. Zo moeten de afsluiters dus stevig bevestigd zijn en in goede doen.