Op een nuchtere manier met Scrum en Agile aan de slag gaan

scrum

Agile en Scrum zijn vandaag de dag helemaal ‘hot’. In deze snel veranderende tijden willen steeds meer bedrijven en hun medewerkers meebewegen in deze trend en vlot kunnen inspelen op alle relevante ontwikkelingen in de markt.

In dit artikel leggen we je uit welke belangrijke valkuilen je bij het implementeren van Scrum en Agile dient te vermijden. Vervolgens vertellen we je hoe je op een nuchtere en laagdrempelige manier deze werkfilosofie in de praktijk kunt gaan brengen.

De risico’s van Scrum en Agile

Wanneer je als bedrijf Agile werkt, dan werk je niet meer op de traditionele manier waarbij je je strikt blijft houden aan vooraf bepaalde saaie en uitgebreide plannen. Door een meer flexibele werkhouding aan te nemen creëer je de ruimte die je als organisatie nodig hebt om in te spelen op veranderingen, zowel binnen je bedrijf als in de externe bedrijfsomgeving. Alhoewel Scrum en Agile goede oplossingen kunnen bieden voor veelvoorkomende projectmanagement problemen, zijn drie opmerkingen over deze benaderingen/werkmethodes op hun plaats.

Ten eerste loopt men het risico dat Agile op den duur vrijblijvendheid kan rechtvaardigen. Zo zal het zeker niet de eerste en laatste keer zijn dat managers en medewerkers onder het mom van “wij zijn Agile” dan maar besluiten om maar helemaal niet meer te plannen, vastleggen, testen of begroten.

Ten tweede kan men door Agile en Scrum heilig te maken (“Agile is beter/hipper/moderner”) de methodieken gaan toepassen op projecten die zich helemaal niet lenen voor een Agile aanpak (bijvoorbeeld het in de markt brengen van een nieuw product). Een werkmethode is en blijft immers een middel en geen doel. Accountmanagers, projectleiders en adviseurs doen er altijd verstandig aan om met opdrachtgevers een dialoog aan te gaan over de in te zetten werkmethoden. Het komt vaak genoeg voor dat men maar aan Scrum begint omdat de buren het ook doen, zonder er verder van te voren goed over na te denken.

Ten derde dient men in ogenschouw te nemen dat het implementeren van Scrum niet alleen een verandering van werken betekent, maar ook in denken en doen (oftewel verandermanagement). Wanneer je als bedrijf er niet voor open staat om zo’n verandering in zijn geheel aan te gaan, dan kun je beter niet (al te enthousiast) aan Agile en Scrum beginnen.

Bovenstaande maakt duidelijk dat bij het toepassen van Agile en Scrum enerzijds een nuchtere insteek van belang is, maar anderzijds ook enige voorkennis over wat er allemaal bij komt kijken (Scrum is meer dan een trucje) en wat ervoor nodig is om deze werkmethodes effectief in te zetten.

Laagdrempelig op een leuke manier met Scrum beginnen

Ondanks het voorgaande hebben wij hele mooie veranderingen mogen meemaken waar Scrum het begin is geweest voor (grote) organisaties om op een compleet andere manier te gaan werken, waardoor mensen uiteindelijk met veel meer plezier naar hun werk gingen. In veel gevallen is het voor beginners aan te raden om niet al te veel tijd te besteden aan het inlezen en/of volgen van dure workshops, maar gewoon te beginnen en zo in korte tijd zichtbaar te maken waar het mogelijk knelt en welke oplossing daar passend voor is (bijvoorbeeld het vinden van een andere product owner).

Om op een laagdrempelige en leuke manier te beginnen met Scrum kan men online genoeg Scrumartikelen vinden die daarbij helpen. Zo kan men met Planning Poker Kaarten het bij elkaar brengen van kennis en meningen van de verschillende teamleden tot een vermakelijk, maar bovenal zeer leerzaam spel maken. Na afloop van zo’n Scrum Planning poker sessie kan een gezamenlijke inschatting worden gemaakt van de hoeveelheid werk en tijd die er nodig is om een project te realiseren.

Tenslotte kan men nog vele andere leuke aanvullingen voor een Scrum team vinden, zoals Smiley magneten om in één oogopslag te zien wat de status van een ticket is en bijvoorbeeld een stressbal in de vorm van een rugbybal die kan worden gebruikt als een praat balletje om interactie binnen een groep te stimuleren tijdens een Scrumsessie.

Buzzwords als Agile mogen tegenwoordig dan wel een beetje een hype zijn (voor sommigen bijna een religie), het sneller inzicht krijgen in welke ontwikkelingen van belang zijn en wat er speelt in de markt en de wensen van de klant is dat zeker niet.