Veel sectoren in Nederland zijn toe aan nieuwe ICT

ict omgeving

ICT is allang in zijn volwassenfase. Het overgrote deel van het land heeft al meer dan dertig jaar een ict-structuur als onderdeel van de onderneming. Het komt inmiddels dus voor dat bepaalde systemen aan het verouderen zijn en dat het noodzakelijk begint te worden om eens opnieuw te kijken naar de structuur zoals die op dit moment is. Regelmatig komen er dan ook berichten naar buiten dat het op verschillende plekken in het land een stuk beter kan dan hoe het nu is. Bijvoorbeeld bij de overheid of bij de politie.

Omdat de ontwikkeling van informatietechnologie al vele jaren razend snel gaat en het tempo voorlopig ook niet lijkt te stokken, zijn sommige systemen dermate verouderd dat ze eerder een last dan een lust zijn. Dit betekent dat actie nodig is om te voorkomen dat grote problemen ontstaan. Die problemen kunnen variëren van een flinke achterstand in digitalisering van bijvoorbeeld ambtenaren ten opzichte van de rest van de maatschappij, maar ook tot veel grotere problemen zoals het stilvallen van de taken die uitgevoerd moeten worden. Dit speelt onder meer bij de overheid, maar zeker ook binnen de verschillende facetten van de rechtspraak. In beide sectoren is een ICT-achterstand.

Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat er vooral ook een probleem is met de houding die men heeft ten opzichte van ICT. Veel medewerkers vinden digitalisering bijvoorbeeld belangrijk. Maar ook komt naar voren dat vrijwel al diezelfde medewerkers zich niet geroepen voelen om vervolgens een voortrekkersrol te nemen bij het uitvoeren van die verdere digitalisering. Dit heeft tot gevolg dat niemand echt zicht heeft over de digitale processen die binnen de sectoren afspelen. Dit zorgt ervoor dat bepaalde zaken stokken en dit is nadelig voor de ontwikkeling van de sector als geheel. Investeringen zijn daarom sterk noodzakelijk om niet verder achterop te raken.

Tijd om te investeren in ICT omgeving

De oplossing die voor de problemen te vinden is, is simpel. Er moet meer geïnvesteerd worden in ICT. Dit geldt in eerste instantie voor de technologie die gebruikt wordt op veel plekken. Doordat de technologische ontwikkeling zeer snel gaat wordt nu bijvoorbeeld op economisch vlak ook het een en ander misgelopen, simpelweg omdat de systemen die gebruikt worden de nieuwe wereld niet goed kunnen bijhouden. Dit kan voorkomen worden door de systemen te updaten naar de huidige standaard. Het is belangrijk ook de werknemers hierbij te betrekken zodat het systeem transparant en duidelijk is voor iedereen.

Kijk naar het grotere geheel

Een ontwikkeling waar veel sectoren in zijn achtergebleven is die waarbij onderlinge connecties zijn versterkt. ICT-systemen zijn de laatste jaren steeds meer ontwikkeld met de onderlinge mogelijkheden tot uitwisseling in het oog gehouden. Het overbrengen van informatie moet zo simpel en doeltreffend als mogelijk is gebeuren. Doordat bijvoorbeeld in de strafrechtketen nog verschillende systemen door bijvoorbeeld de politie en de rechtspraak worden gebruikt wordt dit uitwisselen sterk bemoeilijkt. Investeren in systemen die beter op elkaar aansluiten is daarom dus belangrijk. De investeringen moeten eigenlijk ook vooral in nieuwe systemen worden gedaan. Het verder voortborduren op de huidige systemen is geen goede optie.

Pak die kansen

Voor de ICT-sector liggen er daarom veel kansen de komende tijd. Omdat gebleken is dat er veel moet gebeuren is er dus ook veel werk in deze branche te vinden. Uit een rapport met betrekking tot de politie en de rechtspraak kwam bijvoorbeeld naar voren dat de komende jaren per jaar zeker zo’n honderd miljoen euro geïnvesteerd moet worden om de problemen binnen enkele jaren opgelost te hebben. Ook bij de overheid zijn dergelijke bedragen nodig om alles weer opnieuw op het juiste spoor te krijgen. Dit betekent dat er voor ICT-specialisten veel beschikbaar gemaakt moet worden de komende tijd.