Financieringsmethodes voor MKB’ers

financiering voor mkb

Ondernemers, met name in het MKB, hebben vaak veel baat bij extra financiering om hun onderneming van de grond te krijgen. In dit artikel leggen we je uit welke financieringsmethodes er allemaal bestaan voor het middensegment en wat de voordelen zijn van factoring ten opzichte van andere kredieten.

Financiering via de bank

De meeste ondernemers (zo’n 75 procent) gaan naar de bank om de financiering voor hun midden- of kleinbedrijf rond te krijgen. Er bestaan verschillende soorten bancaire kredieten. De meest bekende en traditionele vorm is dat van een lening, dat vaak dient om een bepaald doel te financieren zoals machines of andere bedrijfsmiddelen. Het aflossen van een lening gebeurt meestal in meerdere jaren en in vooraf bepaalde termijnen.

Verder is er nog het rekening courant krediet, een kredietvorm die het ondernemers toestaat om tot een zeker bedrag ‘rood’ te staan op de bedrijfsrekening. Deze financieringsmethode kan handig zijn bij incidentele kredietbehoefte, maar wanneer je structureel in het ‘rood’ staat is het relatief wel een dure kredietoplossing.

Een derde methode is dat van een leasing, waarbij de leasemaatschappij het bedrijfsmiddel (zoals een auto of machine) aanschaft en jij dit als ondernemer in termijnen terugbetaalt.

Een vierde variant is het door de bank laten voorfinancieren van je voorraad. Bij voorraadfinanciering worden je voorraden als ‘onderpand’ gezien en dienen ze te bestaan uit een betaald gereed product of een te verhandelen grondstof die in Nederland is opgeslagen. Deze vorm van financiering is vooral geschikt voor bedrijven die een grote of kostbare voorraad hebben.

Weer een andere methode is dat van de achtergestelde lening, een lening die alleen wordt terugbetaald nadat dat alle andere schuldeisers zijn uitbetaald. Het risico voor de bank is hierbij hoger, waardoor de rente dus ook hoger ligt.

Financiering vanuit de overheid

Wanneer een bank het financiële risico niet alleen kan dragen (bijvoorbeeld wanneer een bedrijf net begint of een risicovol, innovatief product op de markt probeert te brengen) kan de ondernemer kijken of het mogelijk is om hulp van de overheid te krijgen. De overheid kan bijvoorbeeld borgstellingsregelingen mogelijk maken om het risico dat de bank loopt te dekken, waardoor de bank eerder een volledige financiering zal aanbieden. Lees hier meer over ondersteuning vanuit de overheid voor midden- en kleinbedrijf.

Financiering via een factormaatschappij

Tenslotte is er nog factoring. Factoring is een financieringsvorm, waarbij een factormaatschappij zowel direct je openstaande facturen uitbetaald als je gehele debiteurenbeheer overneemt. Het voordeel van factoring ten opzichte van andere financieringsmethodes is dat factoring de ondernemer flink wat zorgen ontneemt en de cashflow zo goed op gang wordt gehouden. Immers, het risico van niet of slecht betalende debiteuren wordt door middel van factoring aanzienlijk beperkt.

Banken bieden ook factoring aan in de vorm van debiteurenfinanciering, echter bedraagt de vergoeding voor factoring in dat geval vaak een percentage van je omzet en zijn er vaste kosten aan verbonden. Bij veel factoringmaatschappijen, zoals O2 Factoring, worden de kosten van factoring berekend als een (klein) percentage van het factuurbedrag. Daarbij worden enkel kosten in rekening gebracht wanneer je één of meerdere facturen instuurt. Bedrijfsfinanciering via een factoring bedrijf zorgt voor meer snelheid (ingestuurde facturen worden over het algemeen binnen 24 uur na goedkeuring uitbetaald), meer flexibele dienstverlening en minder kosten. Een ander groot voordeel tenslotte is dat er bij factormaatschappijen je bedrijf doorgaans geen minimaal omzetbedrag hoeft te hebben, terwijl de bank en de overheid juist wel allerlei (steeds hoger wordende) kapitaaleisen opleggen.