Social media voor bedrijven

social voor bedrijven

Social media voor bedrijven
Vroeger was er de reclamefolder, toen kwam de website en tegenwoordig is er social media. Om een beetje succes te hebben als ondernemer is het belangrijk dat je de sociale kanalen onder controle hebt. Dit is echter wel een extra taak waar je voldoende aandacht aan moet besteden. Een foutje is namelijk zo gemaakt bij deze nieuwe vormen van communicatie. Gelukkig kan je er zelf al veel aan doen door je er een beetje in te verdiepen. En wil je het zekere voor het onzekere nemen, dan is er altijd nog een uitweg die je kunt nemen.

Wat is social media?
Mocht je er nog over twijfelen, dan is het goed om voor eens en altijd duidelijk te hebben wat sociale media eigenlijk zijn. In het kort komt het erop neer dat alle online platforms waarop je rechtstreeks met klanten kunt communiceren tot sociale media gerekend kunnen worden. Je kunt de inhoud zelf, of door een werknemer, direct laten plaatsen. Dit kan variëren van tekst, tot foto’s tot video’s en audio-opnamen. De bedoeling daarbij is het creëren van interactie met de klant. Zo kan er binding ontstaan omdat de klant een gevoel van direct invloed op de onderneming krijgt.

Soorten social media
Social media komen in vele vormen. Sommige vormen bestonden zelfs al voordat de term social media bestond en zijn later hieraan toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan online fora. Dit zijn een soort digitale prikborden waarop berichten achter gelaten kunnen worden waarop gediscussieerd kan worden. Een andere bekende vorm is het blog. Ook dit is al langere tijd bekend. Daarnaast zijn er de meer profielgerichte media als Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en andere bekende netwerksites. Tot slot kunnen ook videosites als YouTube, Dailymotion en Vimeo worden meegerekend. Een combinatie van deze verschillende kanalen komt het meest voor bij bedrijven. Zij moeten hier dan ook een strategie voor hebben.

Hoe gebruik je de kanalen?
Zoals ook voor een website geldt, geldt ook voor social media dat het belangrijk is dat je als ondernemer een doel voor ogen houdt. Je gebruikt de kanalen om iets te bereiken. In de meest gevallen kan het dan gaan om het bereiken van nieuwe klanten en het verhogen van tevredenheid bij bestaande klanten. Social media wordt dan ook vooral ingezet als marketingtool. Op het gebied van marketing spelen de verschillende kanalen in de moderne tijd zelfs een essentiële rol. Er is bijna geen marketing meer te voeren zonder het gebruik van social media als ondernemer.

Anders zaken doen
De komst van sociale media hebben ervoor gezorgd dat veel bedrijven anders zaken zijn gaan doen. Zo is bijvoorbeeld de afhandeling van klachten bij veel bedrijven sinds de komst van de platforms sterk veranderd. Het kunnen doen van een klacht is voor de consument flink directer en openlijker mogelijk geworden. De ondernemer moet hier ook op een adequate manier op reageren. Hetzelfde geldt voor suggesties die gedaan worden. Wanneer klanten verbeterpunten zien en deze aangeven in het openbaar, dan is de ondernemer sneller geneigd hier iets mee te doen dan in het verleden. Zo hebben sociale media het zakendoen ingrijpend veranderd.

Veel voordelen
Wie niet bang is voor verandering ziet dat sociale media vooral veel voordelen bieden voor ondernemers. Het is bijvoorbeeld gemakkelijker geworden om gekwalificeerd personeel te vinden. Ook is het veel gemakkelijker geworden om onder de aandacht van de klant te komen. Wat ook nog eens veel goedkoper kan dan in de tijd van de dure reclamecampagnes van twintig jaar geleden. Ook is het veel gemakkelijker geworden om binding met klanten op te bouwen. Waar de klandizie in het verleden vooral uit onbekenden bestond kan er tegenwoordig direct gecommuniceerd worden. Dit brengt ook de nodige loyaliteit van diezelfde klanten met zich mee.

Ook opletten
Het is van uiterst belang dat je als bedrijf goed Nederlands weet te communiceren, hier kun je namelijk enorm op worden afgerekend. Kan jouw Social Media team wel een opfris cursus Nederlands gebruiken? Bekijk dan eens wat een op maat gemaakte cursus schrijven voor social media voor jouw team kan betekenen. Natuurlijk zijn er ook negatieve kanten aan social media. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat er goede controle bestaat op datgene wat online wordt gezet. Zelfs wanneer een bericht later verwijderd wordt is de kans groot dat het kwaad al geschied is. Let er dus op dat alles wat gedaan wordt eerst zorgvuldig wordt gecontroleerd en nagegaan voor het online wordt gezet. Een ander probleem is dat anderen invloed kunnen hebben op uw imago. Het staat iedereen immers vrij om sociale media te gebruiken en er gedachten te uiten. Ook als dit niet juist is met de feiten. Dit kan jou als ondernemer beschadigen zonder dat je er invloed op hebt.