Circulair bouwen: nieuwe ontwikkeling in de bouwsector

circulair bouwen, een nieuwe trend in de bouw!

Een belangrijk proces in de bouwsector in Nederland is circulair bouwen. De overgang naar dit nieuwe proces is noodzakelijk omdat de Nederlands bouwsector voorop loopt als het gaat om het gebruik van primaire grondstoffen. Het gebruik van deze primaire grondstoffen moet drastisch omlaag voor het milieu. De trend Circulair bouwen is de oplossing om het gebruik van primaire grondstoffen af te nemen in de bouwsector. 

Circulair bouwen vloeit voort uit de circulaire economie

Circulair bouwen is een onderdeel van de circulaire economie in de bouw. In de circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. De Rijksoverheid werkt samen met andere instanties  aan een duurzame economie. De overheid heeft een programma opgesteld om Nederland in 2050 geheel circulair te maken. 

Wat is circulair bouwen?

Bij circulair bouwen draait het om het slim inzetten van grondstoffen, producten en materialen waardoor deze telkens kunnen worden hergebruikt. In de ideale situatie kunnen de grondstoffen oneindig worden ingezet. Daarom is de naam circulair gekozen, uiteindelijk draait het bij circulair bouwen om een gesloten kringloop. Bij circulair bouwen worden circulaire bouwmaterialen gebruikt in plaats van primaire grondstoffen. 

circulair bouwen, een nieuwe trend in de bouw!

Waarom circulair bouwen? 

Iedereen in Nederland is zich steeds bewuster van het milieu. Daarnaast is het algemeen bekend dat we met het gebruik van primaire grondstoffen de aarde uitputten. De primaire grondstoffen zijn niet eindeloos. Het is daarom een logische stap dat de bouwsector beweegt. Met het huidige proces in de bouwsector komen we niet verder. Jan Snel is een van de bedrijven die zijn primaire bouwmaterialen aan het onderzoeken is en aan het verschuiven is naar circulaire bouwmaterialen. Volledig circulair bouwen en produceren binnen enkele jaren is de doelstelling van Jan Snel. 

Bouwmaterialen zijn niet altijd herbruikbaar 

Volledig circulair bouwen is een mooi doel, maar uiteraard zijn niet alle materialen her te gebruiken. Indien dit het geval is, is het doel om zo duurzaam mogelijk met de materialen om te gaan. Als hergebruiken niet mogelijk is, is het belangrijk om te kijken naar duurzame nieuwe materialen. Deze materialen worden biobased materialen genoemd.